Get Adobe Flash player
18 juli 2013

Nogal wat bivakkeerders willen graag een houtvuur maken 's avonds. Naar aanleiding van een paar incidenten hieromtrent op bivakzone Hoge Vijvers Arendonk, daarom nog eens een verduidelijking over wat kan en niet kan.
Het maken van een vuur kan niet de hoofdbedoeling zijn om te gaan bivakkeren. Vuur maken op een bivakzone valt niet onder hetzelfde concept als een kampvuur dat als hoogtepunt op een jongerenkamp wordt georganiseerd en waarvoor specifiek vooraf toelating is gevraagd en gekregen bij de lokale veiligheidsdiensten. Op sommige bivakzones is er op vraag van bivakkeerders ook een mogelijkheid gecreëerd om een klein vuurtje te maken op een daarvoor duidelijk afgebakende plek.
Op Hoge Vijvers Arendonk is dat een vuurkorf, op De Steenberg Meerdaalwoud een vuurput en in Het Vinne Zoutleeuw een vuurkring. Bij uitzonderlijk lang droog weer of om andere veiligheidsredenen kan het alsnog worden verboden om vuur aan te maken.
Op de bivakzones Spettekraai Zingem en Muziekbos Ronse is alle houtvuur altijd uitdrukkelijk verboden.
Een houtvuur aanmaken op een bivakzone waar het mag (op de daarvoor voorzien plek) is eigenlijk bedoeld voor wie 's winters wat wil opwarmen of voor wie iets wil koken of drogen. Of om even na te genieten van je dag in de natuur.
In Arendonk werd onlangs open vuur aangemaakt buiten de vuurkorf. Het is niet alleen verboden, dat is ook een vorm van vandalisme en kan andere personen met weinig gevoel voor verantwoordelijkheid er toe aan zetten om ook open vuur te maken.
Indien je enkel vuur nodig hebt om te koken dan kan je ook overwegen om je brandertje te gebruiken. Samengevat: Respecteer de weinige  regels die gelden bij het gebruik van  een bivakzone, hou het gewoon aangenaam voor wie de bivakzone onderhoudt en voor wie na jou zijn trekkerstent komt plaatsen.
Meer dan ooit geldt ook voor een bivakzone het motto 'leave no trace, just your footprints'.