Get Adobe Flash player

Bivakzone: Stropersbos - Stekene / St Gillis-Waas


Bivakzone Stropersbos is van Agentschap Natuur & Bos.

Omwille van de ligging in begrazingsgebied is deze bivakzone niet toegankelijk met een hond, ook niet vlot toegankelijk met een fiets (500 meter te voet via hekjes).

 

 

This officially recognized bivouac area is managed by the Flemish Agency for Nature and Forests (ANB) and is accessible all year round. No reservation or registration necessary. You can stay up to 48 hrs (2 nights). Free stay. Max 6 trekking tents or 10 persons. A bivouac area should not be confused with a small camping, rules are different, comfort facilities limited or non-existent and you are held personally responsible to keep the area spotlessly clean and quiet during your short stay. Strictly forbidden for any motorized vehicle, access only on foot or by bike (but no cycling allowed in the wetlands). Hand water pump (water non-potable), toilet. Small campfire allowed under normal weather conditions (no dry period or strong winds) but only at the specifically designated place, not elsewhere. Please don’t feed the wild free-roaming horses and cows. Lots of waymarked walking and cycle trails in the area. Enjoy your short stay. Leave no trace, just your footsteps.

Fiets- en wandelcoördinaten

 

GPS N 51 14.367 E 4 04.367
°/min/sec N 51 14 22 E 4 04 22
WGS84 51.239444  4.072778
X / Y 31N 574887 5676999

 

 


Omgeving & Bereikbaarheid

 Deze Oost-Vlaamse bivakzone ligt in het boeiende natuurgebied Stropersbos, op de grens tussen de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas. De streek is algemeen bekend als het Waasland en ook als het Land van Reynaert de Vos. De landsgrens met Nederland (Hulst) ligt in vogelvlucht slechts 1,2 km kilometer verwijderd. 

Hoewel het Stopersbos door de grensligging ongetwijfeld stropers en smokkelaars aantrok, heeft de naam eigenlijk niks met stropers te maken, wel met een familie De Stroper die ooit eigenaar was. Een flink deel van het bijna 300 hectaren grote  Stropersbos is eigendom van de Vlaamse overheid, het beheer gebeurt er dus vooral door Agentschap Natuur & Bos.

Tesamen met de Vlaamse Landmaatschappij voerde  ANB in het Stropersbos aanzienlijk natuurherstel door vanaf het jaar 2000 met als doel een groot deel van het bos en de woeste gronden weer een gevarieerd  uitzicht te geven met respect voor de biodiversiteit en de geschiedenis van dit landschap. Sinds de vroege middeleeuwen heeft het Stropersbos en omgeving immers radicale  veranderingen ondergaan, kort samengevat is van een redelijk homogeen woud naar ontgonnen landbouwgebied geëvolueerd en terug naar bosgebied  met de massale aanplant van dennen voor  produktiehout met een steeds wijzigend akker- en weidegebied. Dankzij sterke regionale en Europese steun en inzet werd rond het jaar  2000 een ambitieus plan uitgewerkt voor het Stropersbos. Sindsdien bestaat het natuurbeheer en -herstel hier vooral uit het geleidelijk vervangen van produktiepercelen van naaldhout ten voordele van  streekeigen loofbomen en struweel. De gronden worden weer vernat, ondermeer door snelle waterafvoer via gekanaliseerde beken te beperken. Door begrazing wordt half open natuur van heide, brem, broekbos en natte weilanden gecreëerd of behouden, met een aanzienlijke meerwaarde qua biodiversiteit tot gevolg. Een deel van het Stropersbos wordt daarom begraasd met konikpaarden, Galloway-runderen en schapen. De bivakzone ligt midden in zo'n begrazingszone.  


Het Stropersbos werd ook doorsneden door grenslijnen in de vorm van wallen en grachten, met name tijdens de opeenvolgende Spaanse en Franse bezettingen. De resten van die Staats-Spaanse Linies  zijn ook nu nog duidelijk te herkennen tijdens een ontdekkingstocht in het Stropersbos. Aan een zijde grenst de bivakzone overigens aan een gracht van de Bedmarlinie, aangelegd tijdens de eerste jaren van de 18de eeuw.

Via attraktieve wandelpaden is het Stropersbos toegankelijker voor zachte recreatie. Tot die zachte infrastructuur  behoort sinds  10 september 2014 ook een mooie bivakzone, aangelegd op initiatief van de lokale boswachter.

Bivakzone Stropersbos vormt een ideale uitvalsbasis om een paar dagen (en nachten) te genieten van de gevarieerde natuur in en rond  het Stropersbos: elzenbroekbos, percelen naaldhout, loofbos, natte weilanden, heidegebieden, struweel, inheems loofbos, grachten en waterpartijen,...
Voor meer info over het Stropersbos kan je terecht bij Agentschap Natuur & Bos.

 

Streek-GR Waas- en Reynaertland passeert op 500 wandelmeters van de bivakzone, GR 5A (Ronde van Vlaanderen) passeert  op 1,7 km van de bivakzone. Ben je onderweg over GR 5A, dan  kun je ook overwegen om te overnachten op bivakzone De Zoete Vaart, aan de Nederlandse kant van de grens richting Hulst en langs de route gelegen.
Kom je over een van deze GR-paden via de zuidrand van het Vlaamse dorp De Klinge, volg dan ter hoogte van de Koningstraat en bij de oude spoorlijn Mechelen - Terneuzen (fiets- en wandelpad) de geelrode en witrode streepjes naar het Stropersbos. Bijna 600 meter verder volg je naar links enkel nog de geelrode streepjes. Verderop na 600 meter rechts en na 500 meter verlaat je ook de geelrode streepjes door een breed pad links te nemen over de gracht van de Bedmarlinie. Na 180 meter rechts door het eerste poortje dat toegang geeft tot de begrazingszone. Kijk 300 meter verder uit naar de bivakzone op je rechterzijde.

Indien je met de fiets komt moet je ongeveer 500 à 600 meter te voet afleggen, in de wijde omgeving rond de bivakzone zijn de paden immers enkel voor voetgangers toegankelijk. Let op de toegankelijkheidsborden ter plaatse. LF 38 Dender - Waaslandroute start of eindigt op de bedding van de oude spoorlijn Mechelen - Terneuzen ter  hoogte van de Koningstraat, aan de rand van De Klinge. Hier ook ligt ook knooppunt 80 van het Fietsnetwerk Waasland. De afstand tot de bivakzone vanaf dat punt bedraagt 2,3 km. Volg daar de GR-tekens voor wandelaars zoals hierboven beschreven. Ter hoogte van de kruising met de gracht van de Bedmarlinie moet je wel afstappen, vanaf daar mag je enkel te voet verder (500 meter).

Het dichtst bijgelegen treinstation is dat van Sint-Niklaas. Neem daar bus 42 (Sint-Niklaas - Hulst) en stap af langs de verkeersweg tussen beide steden aan halte 'Kemzeke De Wal'. Wandel via de kleine autoparking (Fort Sint-Jan) daar het Stropersbos in, na 400 meter kom je ter hoogte van een oude hoeve (rechts zie je een gerestaureerde wal). Blijf hetzelfde pad nog 1,2 km volgen en wandel dan rechts de gracht van de Bedmarlinie over. Na 180 meter ga je rechts door het eerste klaphekje dat toegang geeft tot de begrazingszone. Kijk 300 meter verder uit naar de bivakzone (100 meter naar rechts gelegen). Eventueel kun je ook belbus 240 boeken naar  Stekene, stap af aan halte 'Kemzeke Boshoeve'. Wandel tot het einde van het asfalt en ga daar links het Stropersbos in, neem langs het bospad het tweede klaphekje links, ga zo het begrazingsblok binnen en kijk uit naar de bivakzone 300 meter verder.

 

Bivakzone

 

 Bivakzone Stropersbos  is prachtig  gelegen  op een mooi verborgen plek in het groen, weg van geasfalteerde wegen en autowegen. Er is geen bewegwijzering naar de bivakzone, voorzie je dus op voorhand van precieze informatie over de locatie.  Er zijn verschillende mogelijkheden om ze (te voet!) te benaderen.


 Bivakzone Stropersbos ligt dus midden in een groot begrazingsblok  waar koniks en galloways er voor zorgen dat het  landschap half open blijft en niet volledig dicht groeit. Laat de dieren met rust en verstoor  hun gedrag niet, zeker niet voederen. Koniks en Galloways zijn gehard aan weer en  een wilde graasomgeving. De bivakzone ligt op een opgehoogd grasveldje dat speciaal omgracht en omheind is om de grazers op afstand te houden.

Afhankelijk van windrichting (met name zuidelijke winden) en temperatuursinversie kan je  vaak sterk autogeruis horen, afkomstig van de verkeersweg Sint-Niklaas - Hulst (op 0,8 km) en vooral van  de E34 Antwerpen - Zelzate (op 1,1 km). Op betere momenten kan  je vanop de bivakzone echter volop genieten van  stilte en vogelgefluit, met occasionele verstoring door vliegverkeer. De bakgeur (!) van wafels en cake, die bij zuidoostenwind in het Stropersbos  kan hangen, komt van het bedrijf Lilly's Cakes, er wordt gebakken voor de supermarktmerken.

Draag best stevige waterdichte wandelschoenen, delen van het begrazingsgebied  kunnen behoorlijk nat zijn, zelfs in drogere weerperiodes. Neem best ook een antimuggenmiddel mee als je gevoelig bent voor insektenbeten, muggen kunnen intens aanwezig zijn.

Je kunt er in de vuurschaal een houtvuurtje aanmaken en eventueel iets grillen, koken of opwarmen, er is een grill voorzien.  Er is houtopslag voorzien. Overgebleven, uitgedoofde asse doe je op het einde van je kort verblijf in een speciaal daartoe voorziene afvalbak. Ander afval neem je uiteraard mee het Stropersbos uit.

Er zijn twee picknickbanken en rond de vuurschaal zijn er  rustbanken. Uiteraard is er ook een pomp (niet tijdens de vriesperiode) waarmee je grondwater uit een waterlaag  van 5 à 6 meter diepte kan benutten als waswater, gebruik geen vervuilende wasmiddelen. Vergeet niet voldoende drink- en kookwater mee te brengen naar de bivakzone.

Net naast het omheinde deel van de  bivakzone vind je in het omliggende berkenbos een ecologisch toilet dat werkt op compostering met  zagemeel.

In een logboek kan je je opmerkingen en complimenten kwijt en vind je extra informatie en richtlijnen. Je kan er ook een een kaart vinden met wandel- en fietsroutes door het Stropersbos.

Dichtst bijgelegen winkelmogelijkheid is de Smatch in De Klinge (2,5 km). Op 1,3 km ligt restaurant / taverne De Boshoeve (langs de Bosstraat). 

Indien het maximum aantal van 6 tenten of 10 personen al is bereikt bij je aankomst kun je eventueel uitwijken naar bivakzone De Zoete Vaart (Hulst - NL), de wandelafstand via GR Waas- en Reynaertland + GR 5A is 5 km. 

 

 

Wandelen en Fietsen 


Kortbij bivakzone Stropersbos lopen twee zogenaamde 'GR-paden', het zijn langeafstandspaden van de vzw Grote Routepaden.  Streek-GR Reynaertland (geelrode streepjes) loopt in het spoor van de Vos Reynaert  in lijn over 102 km van Hulst naar Rupelmonde en is interessant indien je sterk geïnteresseerd bent  in de legendes en frivoliteiten van Reynaert de Vos tijdens het wandelen.

GR 5A (witrode streepjes) beschrijft een grote wandelronde door Vlaanderen van meer dan 500 kilometer.  Deze GR loopt trouwens ook langs bivakzone 'De Zoete Vaart', gelegen onderweg naar Hulst, langs de Nederlandse zijde van de grens en GR 5A passeert in Zeeland meer bivakzones. Over beide langeafstandsroutes kun je info inwinnen bij vzw Grote Routepaden

Er is nog geen wandelknooppuntennet uitgebouwd in de omgeving van  het Stropersbos.  

De provincie Oost-Vlaanderen heeft 2 wandellussen van elk 4 km bewegwijzerd in Het Stropersbos. De lus met zeshoekige witrode bordjes loopt oostelijk langs het begrazingsblok. Elders in het bos kan je een gelijkaardige lus wandelen, gemarkeerd met witgroene bordjes. Beide routes lopen ook even tesamen, zodat je kan combineren tot een wandeling van 7 km. Er bestaat een wandelbrochure over deze korte luswandelingen en ze zijn ook ingetekend op de infoborden van Het Stropersbos.

Vlakbij de bivakzone zal je paaltjes zien die met blauwe verf zijn getopt, het traject volgt een 'laarzenpad' van enkele kilometers door wildere delen van het nat bosgebied, draag dus best waterbestendig schoeisel.

 

 
 LF 38 Dender - Waaslandroute is een langeafstandsfietsroute die vertrekt aan de  rand van de De Klinge om daar een voormalige spoorbedding te volgen in zuidelijke richting. Na 100 km eindig je in Geraardsbergen. Het vertrek- of eindpunt ligt op 2,3 km van de bivakzone.

Eveneens op die plek  ligt knooppunt 80 van het fietsnetwerk Waasland. Je kan het fietsnetwerk oppikken  op 700 meter van de bivakzone, aan de Koestraat.De Tempusroute is een gemeentelijke fietsroute van 38 km, die door alle dorpen van de grensgemeente Sint-Gillis-Waas loopt. Ze maakt eveneens voor een deel gebruik van het oude spoorlijntracé.

De Nobelroute is een provinciale recreatieve fietsroute die op 700 meter van de bivakzone passeert (Koestraat) en in een lus van 50 km door het Waasland loopt.Er lopen twee mountainbikeroutes op 500 meter van de bivakzone, aan de kant van de Koestraat. De blauwe (Bloso-)route is 18 km lang en loopt door en rond het Stropersbos. Ze connecteert met andere BLOSO-MTB-routes in het Waasland. Er is ook een groene route van de provincie Zeeland (niet te verwarren met een andere 'groene route' elders in Sint-Gillis-Waas). De Zeelandse groene route is 45 km.

De ruiter- en menknooppuntenroute Noord-Waasland loopt eveneens door het Stropersbos.


 


 Officiële info, vragen, opmerkingen over deze bivakzone? Contacteer beheerder Agentschap Natuur & Bos. Voor opmerkingen met betrekking tot bivakzone.be, zie mailcontact hieronder.