Get Adobe Flash player

Bivakzone Stropersbos (Stekene / St-Gillis-Waas)

 

{zhgooglemap:24}


Bivakzone Stropersbos bij Stekene en Sint-Gillis-Waas, wordt beheerd door het  Agentschap voor Natuur & Bos.  Gratis reservatie vooraf is verplicht. Voor info over bereikbaarheid, toegankelijkheid, bivakregels, faciliteiten kun je  bij het ANB terecht. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

This officially recognized bivouac area,  is managed by the Flemish Agency for Nature and Forests (ANB). Free reservation compulsory. A bivouac area should not be confused with a small camping, rules are different, comfort facilities limited or non-existent and you are held personally responsible to keep the area spotlessly clean and quiet during your short stay. For all practical info (accessibility, rules, facilities etc.) contact ANB. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Lots of waymarked walking and cycle trails in the area. Enjoy your short stay. Leave no trace, just your footsteps.

 

  

Fiets- en wandelcoördinaten

 

 

 

 

GPS N 51 14.367 E 4 04.367
°/min/sec N 51 14 22 E 4 04 22
WGS84 51.239444  4.072778
X / Y 31N 574887 5676999

 

 

 

 

 

 


Omgeving 

 Deze Oost-Vlaamse bivakzone ligt in het boeiende natuurgebied Stropersbos, op de grens tussen de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas. De streek is algemeen bekend als het Waasland en ook als het Land van Reynaert de Vos. De landsgrens met Nederland (Hulst) ligt in vogelvlucht slechts 1,2 km kilometer verwijderd. 

Hoewel het Stropersbos door de grensligging ongetwijfeld stropers en smokkelaars aantrok, heeft de naam eigenlijk niks met stropers te maken, wel met een familie De Stroper die ooit eigenaar was. Een flink deel van het bijna 300 hectaren grote  Stropersbos is eigendom van de Vlaamse overheid, het beheer gebeurt er dus vooral door het  Agentschap voor Natuur & Bos.

Tesamen met de Vlaamse Landmaatschappij voerde  ANB in het Stropersbos aanzienlijk natuurherstel door vanaf het jaar 2000, met als doel een groot deel van het bos en de woeste gronden weer een gevarieerd  uitzicht te geven met respect voor de biodiversiteit en de geschiedenis van dit landschap.

Sinds de vroege middeleeuwen heeft het Stropersbos en omgeving immers radicale veranderingen ondergaan. Kort samengevat is van een redelijk homogeen woud naar ontgonnen landbouwgebied geëvolueerd en terug naar bosgebied  met de massale aanplant van dennen voor produktiehout, met een vaak wijzigend akker- en weidegebied. Dankzij sterke regionale en Europese steun en inzet werd rond het jaar  2000 een ambitieus plan uitgewerkt voor het Stropersbos. Sindsdien bestaat het natuurbeheer en -herstel hier vooral uit het geleidelijk vervangen van produktiepercelen van naaldhout ten voordele van  streekeigen loofbomen en struweel met open plekken. De gronden worden weer vernat, ondermeer door snelle waterafvoer via gekanaliseerde beken te beperken. Door begrazing wordt half open natuur van heide, brem, broekbos en natte weilanden gecreëerd of behouden, met een aanzienlijke meerwaarde qua biodiversiteit tot gevolg. Een deel van het Stropersbos wordt daarom begraasd met konikpaarden, Galloway-runderen en schapen. Bivakzone Stropersbos ligt midden in zo'n begrazingszone.  


Het Stropersbos werd ook doorsneden door grenslijnen in de vorm van wallen en grachten, aangelegd vooral tijdens de opeenvolgende Spaanse en Franse bezettingen. De resten van die Staats-Spaanse Linies zijn ook nu nog duidelijk te herkennen tijdens een ontdekkingstocht in het Stropersbos. Aan een zijde grenst Bivakzone Stropersbos overigens aan een gracht van de Bedmarlinie, aangelegd tijdens de eerste jaren van de 18de eeuw.

Via attraktieve wandelpaden werd het Stropersbos toegankelijker voor zachte recreatie. Tot die zachte infrastructuur  behoort sinds 10 september 2014 ook een mooie bivakzone, aangelegd op initiatief van de lokale boswachter.

Een nachtje op Bivakzone Stropersbos vormt een ideale startbasis om even te genieten van de gevarieerde natuur in en rond het Stropersbos: elzenbroekbos, percelen naaldhout, loofbos, natte weilanden, heidegebieden, struweel, inheems loofbos, grachten en waterpartijen,...

  

 

Bivakzone

 

 

Bivakzone Stropersbos  is prachtig  gelegen  op een mooi verborgen plek in het groen, weg van geasfalteerde wegen en autowegen. Er is geen bewegwijzering naar de bivakzone, voorzie je dus op voorhand van precieze informatie over de locatie.  Er zijn verschillende mogelijkheden om ze (te voet!) te benaderen.

 

Bivakzone Stropersbos ligt dus midden in een groot begrazingsblok  waar koniks en galloways er voor zorgen dat het  landschap half open blijft en niet volledig dicht groeit. Laat de dieren met rust en verstoor  hun gedrag niet, zeker niet voederen. Koniks en Galloways zijn gehard aan weer en een wilde graasomgeving. De bivakzone ligt op een opgehoogd grasveldje dat speciaal omgracht en omheind is om de grazers op afstand te houden.

Afhankelijk van windrichting (met name zuidelijke winden) en temperatuursinversie kan je  vaak sterk autogeruis horen, afkomstig van de verkeersweg Sint-Niklaas - Hulst (op 0,8 km) en vooral van  de E34 Antwerpen - Zelzate (op 1,1 km). Op betere momenten kan  je vanop de bivakzone echter volop genieten van  stilte en vogelgefluit, met occasionele verstoring door vliegverkeer. De bakgeur (!) van wafels en cake, die bij zuidoostenwind in het Stropersbos  kan hangen, komt van het bedrijf Lilly's Cakes, er wordt gebakken voor de supermarktmerken.

Draag best stevige waterdichte wandelschoenen, delen van het begrazingsgebied  kunnen behoorlijk nat zijn, zelfs in drogere weerperiodes. Neem best ook een antimuggenmiddel mee als je gevoelig bent voor insektenbeten, muggen kunnen intens aanwezig zijn.

Vuurschaal, uitgedoofde asse doe je op het einde van je kort verblijf in een speciaal daartoe voorziene afvalbak. Ander afval neem je uiteraard mee het Stropersbos uit. Pomp (buiten de vriesperiode) voor waswater. Ecologisch toilet.


 

 

 

Wandelen en Fietsen 


Kortbij bivakzone Stropersbos lopen twee zogenaamde 'GR-paden', het zijn langeafstandspaden van de vzw Grote Routepaden.  Streek-GR Waas- en Reynaertland (geelrode streepjes) loopt in het spoor van de Vos Reynaert  in lijn maar in vele kronkels over 176 km van Hulst naar Lokeren. De legendes over de sluwe Reynaert begeleiden je mee op je lange tocht door dit historierijk en afwisselend landschap. Over deze tocht bestaat een gedetailleerde topografische wandelgids, een uitgave van vzw Grote Routepaden. Het traject passeert op 500 meter van Bivakzone Stropersbos.

GR 5A (witrode streepjes), de grote Wandelronde van Vlaanderen, is maar liefst 583 km lang en loopt voornamelijk door de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Eveneens een bewegwijzerde routes door de medewerkers van vzw Grote Routepaden en voorzien van een gedetailleerde topografische gids. Het traject passeert op 1,7 km van Bivakzone Stropersbos.

De trajecten van Wandelnetwerk Moervaartvallei lopen ook door het Stropersbos. Je verlaat het netwerk tussen knooppunten 64 en 75 om via een paadje door de begrazingszone Bivakzone Stropersbos te bereiken.   

De provincie Oost-Vlaanderen heeft 2 wandellussen van elk 4 km bewegwijzerd in Het Stropersbos. De lus met zeshoekige witrode bordjes loopt oostelijk langs het begrazingsblok. Elders in het bos kan je een gelijkaardige lus wandelen, gemarkeerd met witgroene bordjes. Beide routes lopen ook even tesamen, zodat je kan combineren tot een wandeling van 7 km. Er bestaat een wandelbrochure over deze korte luswandelingen en ze zijn ook ingetekend op de infoborden van Het Stropersbos.

Vlakbij de bivakzone zal je paaltjes zien die met blauwe verf zijn getopt, het traject volgt een 'laarzenpad' van enkele kilometers door wildere delen van het nat bosgebied, draag dus best waterbestendig schoeisel.

 

 
 Indien je met de fiets komt moet je ongeveer 500 à 600 meter te voet afleggen, in de wijde omgeving rond de bivakzone zijn de paden immers enkel voor voetgangers toegankelijk. Let op de toegankelijkheidsborden ter plaatse.

LF 38 Dender - Waaslandroute is een langeafstandsfietsroute die vertrekt aan de  rand van de De Klinge om daar een voormalige spoorbedding te volgen in zuidelijke richting. Na 100 km eindig je in Geraardsbergen. Het vertrek- of eindpunt ligt op 2,3 km van Bivakzone Stropersbos. Opgelet, want sinds eind 2020 is deze fietsroute niet meer bewegwijzerd! Eveneens op dat eindpunt  ligt knooppunt 80 van het fietsnetwerk Waasland. Je kunt het fietsnetwerk oppikken  op 700 meter van de bivakzone, aan de Koestraat.

De Tempusroute is een gemeentelijke fietsroute van 38 km, die door alle dorpen van de grensgemeente Sint-Gillis-Waas loopt. Ze maakt eveneens voor een deel gebruik van het oude spoorlijntracé.

De Nobelroute is een provinciale recreatieve fietsroute die op 700 meter van de bivakzone passeert (Koestraat) en in een lus van 50 km door het Waasland loopt.


Er lopen twee mountainbikeroutes op 500 meter van de bivakzone, aan de kant van de Koestraat. De blauwe (Bloso-)route is 18 km lang en loopt door en rond het Stropersbos. Ze connecteert met andere BLOSO-MTB-routes in het Waasland. Er is ook een groene route van de provincie Zeeland (niet te verwarren met een andere 'groene route' elders in Sint-Gillis-Waas). De Zeelandse groene route is 45 km.

De ruiter- en menknooppuntenroute Noord-Waasland loopt eveneens door het Stropersbos.


 


 Officiële info, vragen, opmerkingen over deze bivakzone? Contacteer beheerder Agentschap Natuur & Bos. Voor opmerkingen met betrekking tot bivakzone.be, zie mailcontact hieronder.