Get Adobe Flash player
31 mei 2022 

 

't Is niet altijd gemakkelijk voor een boswachter om zijn gasten-bivakkeerders te verwelkomen in een stuk natuur. Terwijl veel bivakkeerders dankbaar zijn voor de mogelijkheid om legaal te bivakkeren in natuur en daarom de bivakregels tijdens hun  kort verblijven volop respecteren, zijn er ook passanten met minder goede bedoelingen. Zo werden de voorbije dagen op de bivakzones van het Hertogenwald rond de Hoge Venen voor liefst  1525 € aan onnmiddellijk te betalen boetes uitgeschreven. Een boswachter wordt daar zeker niet vrolijk van, wees maar gerust dat ze liever een kort babbeltje maken met bivakkeerders die van de natuur en hun eenvoudig verblijf genieten, dan met een schrijfboekje rond te lopen. Dat tijdsverlies aan discussies en paperassen hadden ze liever nuttiger ingevuld. 12 PV's werden de voorbije dagen opgesteld: 7 voor verboden vuur, 3 voor bivakkeren buiten de voorziene zone, 1 voor aanwezigheid per auto, 1 voor wandaden  tegenover de boswachter.  

Dit is het verslag van zo'n boswachterronde:

"Om 10 uur arriveren we op de Bivakzone Soor, Op de voorziene bivakplekken is - zoals moet - niemand meer aanwezig. Er smeult nog wel een vuur ondanks het tijdelijk volledig verbod op vuur maken, dat ter plekke vermeld staat op 5 borden. We ruimen afval op ter grootte van een volle vuilzak. Vier personen staan op punt hun bivakplek, die buiten de toegelaten zone ligt, te verlaten. Ze zeiden dat er gisteravond geen bivakplaatsen meer vrij waren en vertelden ook dat ze niet wisten dat je moest reserveren en dat ze vuur hadden gemaakt, "omdat het maar om een klein vuurtje ging en omdat iedereen dat deed". 30 meter meer stroomopwaarts en eveneens buiten de voorziene zone, staan nog 3 tenten. 4 jonge Hollanders bevestigen dat ze voor 2 opeenvolgende nachten hebben gereserveerd (wat niet toegelaten is). We laten hun de tenten inpakken en vertellen er bij dat ze niet voor 18 u opnieuw mogen bivakkeren en dat dat in de voorziene zone moet gebeuren. Nog verderop stroomopwaarts treffen we  nog een tent aan met 2 jongeren die als  uitleg geven dat ze zich verderop hadden geïnstalleerd om rustiger te zitten.

Op Bivakzone La Bergerie treffen we om 11u30 nog 2 jongeren aan. Ze zijn bezig een maaltijd te bereiden in de schuilhut en roken joints. Ze dachten hier de dag door te brengen en verklaren het infobord niet gezien te hebben waarop staat dat de bivakzone voor 9 uur weer moet worden verlaten...We zetten ze weer op weg. Ze vertellen ons dat er gisteravond op zeker 5 plekken vuur werd gemaakt ondanks het tijdelijk verbod om vuur te maken!

Om 12u30 treffen we op Bivakzone Gileppe 2 personen aan die net aanstalten maken om te vertrekken. Er bevinden zich nog 3 tenten, er is slechts 1 persoon aanwezig. We signaleren hem dat hij om 9 uur moest weg zijn... maar het (verboden) vuur brandt nog steeds... Hij wist niet dat je moest reserveren... Hij had vuur aangestoken 'omdat dat een vorige keer ook was gebeurd' en hij rekende er op te blijven tot 's namiddags omdat een vorige keer hij geen bord had gezien dat je voor 9 uur weer moest vertrekken....We laten hem snel zijn tent opbreken maar met de twee andere tenten wist hij niet wat te doen want zijn vrienden waren gaan dineren bij de toren van het Gileppe-stuwmeer. Aangezien er geen GSM-bereik was, kon hij ze niet bellen. Hij ziet niet in wat ze verkeerd hebben gedaan... Er staat zowat midden op de bivakzone nog een tent maar er is niemand aanwezig. 't Is ondertussen al 13 u, ons geduld is op en we besluiten de tent met inhoud en al mee te pakken (er was geen object van waarde) en ze te droppen te (X),  niet vooraleer de laatst aanwezige persoon op de bivakzone verteld te hebben dat indien iemand naar zijn tent vraagt, hij kan vertellen dat wij ze hebben meegenomen en dat hij naar het telefoonnummer dat op het infobord staat kan bellen om ze te recupereren.

Conclusie: de mensen lezen de infoborden niet, hebben allen een zogenaamd goed excuus 'te goeder trouw'."

Wat kun je als respectvol bivakkeerder zelf doen?

Lees de infoborden en accepteer de regels.
Spreek rustig medebivakkeerders aan wiens gedrag niet strookt met de opgegeven regels en basisregels rond bivakkeren (zoals  omgevingslawaai, verstoring van de rust, illegaal vuur maken en disrespect voor de natuurlijke omgeving en tegenover andere bivakkeerders).
Verwittig de beheerder of de politie bij ernstige overtredingen.