Get Adobe Flash player
31 mei 2022 

 

't Is niet altijd gemakkelijk voor een boswachter om zijn gasten-bivakkeerders te verwelkomen in een stuk natuur. Terwijl veel bivakkeerders dankbaar zijn voor de mogelijkheid om legaal te bivakkeren in natuur en daarom de bivakregels tijdens hun  kort verblijven volop respecteren, zijn er ook passanten met minder goede bedoelingen. Zo werden de voorbije dagen op de bivakzones van het Hertogenwald rond de Hoge Venen voor liefst  1525 € aan onnmiddellijk te betalen boetes uitgeschreven. Een boswachter wordt daar zeker niet vrolijk van, wees maar gerust dat ze liever een kort babbeltje maken met bivakkeerders die van de natuur en hun eenvoudig verblijf genieten, dan met een schrijfboekje rond te lopen. Dat tijdsverlies aan discussies en paperassen hadden ze liever nuttiger ingevuld. 12 PV's werden de voorbije dagen opgesteld: 7 voor verboden vuur, 3 voor bivakkeren buiten de voorziene zone, 1 voor aanwezigheid per auto, 1 voor wandaden  tegenover de boswachter.  

Dit is het verslag van zo'n boswachterronde:

"Om 10 uur arriveren we op de Bivakzone Soor, Op de voorziene bivakplekken is - zoals moet - niemand meer aanwezig. Er smeult nog wel een vuur ondanks het tijdelijk volledig verbod op vuur maken, dat ter plekke vermeld staat op 5 borden. We ruimen afval op ter grootte van een volle vuilzak. Vier personen staan op punt hun bivakplek, die buiten de toegelaten zone ligt, te verlaten. Ze zeiden dat er gisteravond geen bivakplaatsen meer vrij waren en vertelden ook dat ze niet wisten dat je moest reserveren en dat ze vuur hadden gemaakt, "omdat het maar om een klein vuurtje ging en omdat iedereen dat deed". 30 meter meer stroomopwaarts en eveneens buiten de voorziene zone, staan nog 3 tenten. 4 jonge Hollanders bevestigen dat ze voor 2 opeenvolgende nachten hebben gereserveerd (wat niet toegelaten is). We laten hun de tenten inpakken en vertellen er bij dat ze niet voor 18 u opnieuw mogen bivakkeren en dat dat in de voorziene zone moet gebeuren. Nog verderop stroomopwaarts treffen we  nog een tent aan met 2 jongeren die als  uitleg geven dat ze zich verderop hadden geïnstalleerd om rustiger te zitten.

Op Bivakzone La Bergerie treffen we om 11u30 nog 2 jongeren aan. Ze zijn bezig een maaltijd te bereiden in de schuilhut en roken joints. Ze dachten hier de dag door te brengen en verklaren het infobord niet gezien te hebben waarop staat dat de bivakzone voor 9 uur weer moet worden verlaten...We zetten ze weer op weg. Ze vertellen ons dat er gisteravond op zeker 5 plekken vuur werd gemaakt ondanks het tijdelijk verbod om vuur te maken!

Om 12u30 treffen we op Bivakzone Gileppe 2 personen aan die net aanstalten maken om te vertrekken. Er bevinden zich nog 3 tenten, er is slechts 1 persoon aanwezig. We signaleren hem dat hij om 9 uur moest weg zijn... maar het (verboden) vuur brandt nog steeds... Hij wist niet dat je moest reserveren... Hij had vuur aangestoken 'omdat dat een vorige keer ook was gebeurd' en hij rekende er op te blijven tot 's namiddags omdat een vorige keer hij geen bord had gezien dat je voor 9 uur weer moest vertrekken....We laten hem snel zijn tent opbreken maar met de twee andere tenten wist hij niet wat te doen want zijn vrienden waren gaan dineren bij de toren van het Gileppe-stuwmeer. Aangezien er geen GSM-bereik was, kon hij ze niet bellen. Hij ziet niet in wat ze verkeerd hebben gedaan... Er staat zowat midden op de bivakzone nog een tent maar er is niemand aanwezig. 't Is ondertussen al 13 u, ons geduld is op en we besluiten de tent met inhoud en al mee te pakken (er was geen object van waarde) en ze te droppen te (X),  niet vooraleer de laatst aanwezige persoon op de bivakzone verteld te hebben dat indien iemand naar zijn tent vraagt, hij kan vertellen dat wij ze hebben meegenomen en dat hij naar het telefoonnummer dat op het infobord staat kan bellen om ze te recupereren.

Conclusie: de mensen lezen de infoborden niet, hebben allen een zogenaamd goed excuus 'te goeder trouw'."

Wat kun je als respectvol bivakkeerder zelf doen?

Lees de infoborden en accepteer de regels.
Spreek rustig medebivakkeerders aan wiens gedrag niet strookt met de opgegeven regels en basisregels rond bivakkeren (zoals  omgevingslawaai, verstoring van de rust, illegaal vuur maken en disrespect voor de natuurlijke omgeving en tegenover andere bivakkeerders).
Verwittig de beheerder of de politie bij ernstige overtredingen.   

 
5 mei 2022  / 12 mei 2022

 

Door de aanhoudende droogte en de oplopende warmte wordt het maken van houtvuur op veel bivakzones - waar het in normale omstandigheden is toegelaten -  tijdelijk strikt verboden.  

Het Agentschap voor Natuur & Bos heeft voor de grootste natuurgebieden een verhoogde waakzaamheidsfase voor brandalarm afgekondigd. In de provincies Antwerpen en Limburg werd zelfs code oranje afgekondigd, terwijl in de provincies Oost- en West-Vlaanderen  en Vlaams-Brabant code geel geldt.

Wat betekent dit allemaal als je wil bivakkeren? Op bivakzones waar een voorziene plek is om een klein houtvuur te maken wordt dit door de lokale beheerder mogelijk strikt verboden. Met reden, het maken van houtvuur kan in zulke omstandigheden rampzalige en niet te overziene gevolgen hebben. Het kan ook zijn dat de toegang tot een gebied waar een bivakzone ligt, uitzonderlijk geheel wordt verboden. Ook op bivakzones die niet 'in een oranje zone' liggen, kan een tijdelijk vuurverbod van kracht zijn, indien de beheerder of een gemeentelijke overheid de situatie niet voldoende veilig acht. 

Update 12 mei 2022: voor alle Vlaamse provincies is nu code oranje van kracht (vuurverbod). 
Update 20 mei 2022: code oranje is voor de Vlaamse provincies niet langer van kracht, elders kan nog wel een vuurverbod van kracht zijn waar in normale omstandigheden vuur maken wordt toegelaten.

 
 
8 juni 2021

  

 Nu de anti-corona-maatregelen stilaan versoepelen, kun je op meer en meer bivakzones opnieuw bivakkeren. Hier en daar zijn er wel wat aanpassingen. Zo moet je voor een vijftal  bivakzones in het land van Chimay en de vallei van de Viroin sinds enige tijd op voorhand je bivaknacht reserveren.


Ook voor het populaire trekkingcircuit 'Entre Lesse et Lomme' in de centrale Ardennen, treedt eerstdaags een reservatiesysteem in werking om je bivaknachten te reserveren. Tot 3 maanden voor de start van je tocht zal je je kort bivakverblijf reeds kunnen vast leggen. Rond 15 juni komt het reservatiesysteem online, voor een verblijf na 20 juni 2021 zal een reservatie een vereiste zijn. Dat doe je via www.rando-lesse-lomme.be .

Door de grote drukte op deze bivakzones zou een reservatiesysteem moeten helpen om  het aantal bivakkeerders iets beter onder controle te houden om zo de kwaliteit van je kort verblijf te verhogen.

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben de lokale overheden er ook toe aangezet om  uit veiligheidsredenen een iets strenger beleid te voeren rond het aanleggen van een  houtvuurtje. Van mei tot eind september wordt vuur maken verboden op de bivakzones van Entre Lesse et Lomme, van oktober tot en met april is een klein houtvuurtje aanmaken nog steeds toegelaten, tenzij bij uitzonderlijke droogte.

 
1 maart 2021

  

 

Beide bivakzones langs het Escapardenne Eislek Trail sluiten definitief met onmiddellijke ingang. Dat heeft het schepencollege van Houffalize beslist. Het gaat om de bivakzones 'Deux Ourthes', gelegen  bij de samenvloeiing van de Westelijke en Oostelijke Ourthe en 'Blancs Bois, gelegen op de beboste hoogten rond Houffalize. 

De natuurlijke omgeving waarin deze bivakzones waren gelegen had te lijden onder de overlast van té veel overnachters. De schoonheid van beide locaties lokte te veel volk, waaronder naast bivakkeerders die wel degelijk het 'leave no trace'-principe volgden ook nogal wat toeristische verblijvers die weinig ook hadden voor het beschermde landschap, milieuregels en respect naar andere bivakkeerders toe.

Anderzijds is het jammer dat het bestuur van Houffalize door deze bivakzones eenvoudig te sluiten zonder alternatieven te voorzien, probleemgericht denkt, in plaats van oplossingsgericht. Retour dus naar (illegaal) wildkamperen langs de route voor zij die graag langs het traject overnachten.

Elders in het Parc Naturel des Deux Ourthes blijven wel de bivakzones van Le Golet en  Gives  beschikbaar voor wandelaars en fietsers. 

 
16 februari 2021

  

 

Slechts een deel van de bivakzones zijn momenteel toegankelijk nav nog steeds geldende beperkende coronamaatregelen.  Enkele bivakzone-beheerders beslissen om nog niet te heropenen omwille van veiligheidsredenen of omwille van de avondklok. Een aantal andere bivakzones - vooral in Wallonië - zijn wel open en toegankelijk. Je respecteert er uiteraard strict de plaatselijke  bivakregels en coronamaatregelen, inclusief in je tent verblijven tijdens avondklokuren. Voor sommige bivakzones moet je ook reserveren.

 
21 oktober 2020

  

 

Naar aanleiding van verstrengde Coronamaatregelen sluiten opnieuw heel wat bivakzones. De maatregelen houden immers ondermeer in dat je 's nachts binnen moet blijven, dat kan in principe ook in een tent gebeuren. Heel wat bivakzone-beheerders beslisten echter om veiligheidsredenen toch te sluiten. Een aantal andere bivakzones - vooral in Wallonië - zijn nog wel open en toegankelijk.

In Wallonië moet je tot eind december voor een tochtplanning wel sterk rekening houden met mogelijke hinder en ontoegankelijkheid of omleiding  bij je verplaatsingen van en  naar een bivakzone omwille van het drijfjachtseizoen op groot wild.

 
10 september 2020

  

 

 "Biwak-boom in Belgien..... der neue Corona-bedingten Trend..."


De Duitse TV-zender ARD (das Erste) volgde Lies van Poucke en Zita Casier tijdens hun verblijf op bivakzone Les Deux Ourthes (langs het Escapardenne Eislek Trail). aan het woord hoor je verder ook Sébastien Este van het Parc Naturel des Deux Ourthes, initiatiefnemer van de bivakzones langs het Escapardenne Eislek Trail.
Reportage.

 
1 september 2020

  

Heel wat bivakzones moesten tijdelijk sluiten omdat het té druk was en er de maatregelen ter bescherming tegen het Covid-19 niet langer konden worden gerespecteerd. Geleidelijk aan openen een aantal bivakzones nu opnieuw. Zo kun je voor een nachtje bivakkeren opnieuw terecht op de Antwerpse bivakzones  Hoge Vijvers (Arendonk), Wortel Kolonie (Hoogstraten) en Molenheide (Poppel). Ook Bivakzone Winkelsbroek (Turnhout) is weer beschikbaar. In Oost-Vlaanderen  heropende bivakzone Wereldboom (Horebeke).
in de Ardennen werd Bivakzone les Blancs Bois 1 km verplaatst naar een rustigere plek. 

 
29 juli 2020

  

In de volledige provincie Antwerpen geldt vanaf woensdag 29/07 een avondklok die ingaat om 23.30. Hierdoor ziet het Agentschap voor Natuur en Bos zich genoodzaakt om 3 bivakzones in de provincie te sluiten. Het gaat om de bivakzones Hoge Vijvers Arendonk, Wortel Kolonie in Hoogstraten en Molenheide te Poppel. De bivakzones zullen vanaf 29/07 zowel overdag als 's nachts niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.  Deze sluiting blijft van kracht zolang de nieuwe corona-maatregelen gelden.
Update 23u: Ook Bivakzone Winkelsbroek bij Turnhout sluit tijdelijk.

 
27 juli 2020

  

Een korte update over het bivakseizoen 2020. Dat verloopt momenteel vrij moeilijk, op sommige bivakzones is het gewoon té druk (ongeveer 1,5 à 4 x drukker dan tijdens 'een normale' zomer).

Wil je rustig bivakkeren dan raden we je aan je tocht uit te stellen naar september of later of plan alternatieve overnachtingsplekken. Dat is met name het geval voor de Ardennenroutes 'Entre Lesse et Lomme' en 'Escapardenne Eislek Trail', waar het erg
 druk is op de bivakzones.

Spreek ook medebivakkeerders die bepaalde bivakregels niet volgen ter plaatse ook aan om hun te wijzen op de geldende regels.

Volgende bivakzones zijn momenteel om verschillende redenen voor korte of langere tijd gesloten:
Nellekensbos (Meerbeke), Stropersbos (Stekene), Wereldboom (Horebeke), Les Tailles (Colas). Dit aantal kan nog verhogen in de komende weken door aanscherpende anti-covid-maatregelen. Sommige bivakzones gaan weer open, anderen sluiten weer, het hangt samen met de overpopulariteit van bepaalde bivakzones, de mogelijke overlast als gevolg daarvan of met maatregelen in het kader van de strijd tegen Covid-19.
 
Andere bivakzones die in juli of augustus 2020 te lijden hebben onder te hoge recreatieve druk en dus mogelijk weinig rust garanderen zijn oa Soor, La Gileppe, La Bergerie, Le Golet, De Steenberg, Hoge Vijvers.